มีอะไรกับแฟนใส่ถุงยาง. แล้วแตกนอก ถุงไม่ขาด. มีโอกาสท้องไหมครับ

credit: talkaboutsex.thaihealth.or.th

- โดย App เมื่อ Mon, 11/05/2015 - 02:16
ถ้างั้นก็ไม่มีแน่นอนอยูาแล้วค่ะ


- โดย App เมื่อ Mon, 11/05/2015 - 02:17
ถ้างั้นก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะ